Produktion & Hållbarhet

Produktion

Vår produktion är småskalig och omsorgsfull och varje smycke är skapat för hand. Vi samarbetar med två externa producenter. Ett litet familjeägt företag utanför Porto i Portugal, som tillverkar våra handsmidda modeller. Den andra producenten, i Stockholm, Sverige, specialiserar sig på gjutning och kombinerar det bästa av traditionella och moderna tekniker. De gör alla våra gjutna modeller liksom alla våra pläteringar. Vi arbetar även med egen tillverkning av beställningsdetaljer i vår Malmöbaserade studio i Sverige.

 

Återvunnet silver och guld

Allt silver från vår svenska produktion är återvunnet liksom allt guld som används i våra vermeilsmycken. Från vår portugisiska producent återvinns vanligtvis så mycket som 95%, enskilda partier kan dock ibland vara något lägre än så. Eftersom silver är en dyrbar och värdefull metall är vi alla som arbetar med det alltid mycket noggranna med att se till att inget går till spillo. Alla bitar som blir över vid produktionen lämnas alltid tillbaka till leverantören för återvinning eller återvinns av de enskilda producenterna själva.

 

Pärlor

Vi köper alla våra pärlor från vår pålitliga Köpenhamnsbaserade partner Marc`Harit. De flesta av våra pärlor är spårbara och kommer från odlare som är på väg mot att arbeta hållbart. De graderas enligt det officiella systemet från Franska Polynesien definierat av fyra olika kvaliteter: A, B, C och D. (A är den högsta kvaliteten).

 

Förpackningar

Våra förpackningar tillverkas småskaligt för hand i södra Sverige och tillverkas av CO2-neutralt och FSC® (Forest Stewardship Council) certifierat papper tillverkat i Tyskland. Detta papper har också Cradle to Cradle Certified® Silver-certifieringen, en globalt erkänd standard för säkra och hållbara kvalitetsprodukter tillverkade för den cirkulära ekonomin. Förpackningen är designad av oss i samarbete med Boxmaker Rosenkvist för att passa varje smycke individuellt och skydda smyckena från skador under transport men också för att minimera avfall. Återanvänd den eller återvinn den som pappersavfall.

 

Sara Robertsson Jewellery handcrafted jewellery small scale production

 

 

Upptäck hela sortimentet

1 av 3