Användarvillkor

Denna webbplats drivs av Sara Robertsson Jewellery AB. På hela sidan avser termerna "vi", "oss" och "vår" Sara Robertsson Jewellery AB. Sara Robertsson Jewellery AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här. När du använder webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och utan förbehåll accepterat dessa användarvillkor ("Allmänna villkor", "Villkor") inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgängliga via hyperlänk. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Sara Robertsson Jewellery AB kan när som helst ändra och uppdatera Villkoren. Håll dig uppdaterad om gällande villkor regelbundet. Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också omfattas av Villkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar. Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra service till någon av vilken anledning som helst. Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan ett uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk. Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning. Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten. Vissa produkter kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy. Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget val, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av samma kund, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget val, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av samma kund, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress.

Upptäck hela sortimentet

1 av 3